ANA SAYFA  
HAKKINDA  
TUSED  
STEM EĞİTİMİ  
NVivo KURSLARI  
AÖDYT KURSLARI  
PROJE KURSLARI  
PROJE SAYFALARI  
ŞENLİKLER  
KİTAPLAR  
İLETİŞİM  


fenegitimi.comProf. Dr. Salih ÇEPNİ, 20-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi tarafında düzenlenen 'Araştırma Yöntemleri Çalıştayı'nda eğitim verdi.

Ayrıntılı bilgi
Haberin eklenme tarihi: 17.10.2018


 
TÜBİTAK Projeleri Kabul Edildi
Özel yetenekli çocukların gelişmesi için açılan BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlerin ve yükseköğretimdeki doktora öğrencilerinin niteliğini artırmaya yönelik TÜBİTAK projeleri kabul edildi.
Ayrıntılı bilgi
Haberin eklenme tarihi:   13.05.2018
Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi Kitabı Çıktı
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ editörlüğünde Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi kitabı çıktı.
Ayrıntılı bilgi
Haberin eklenme tarihi:   23.11.2017
Proje sürecinde öğretmen ve öğrenci rolleri konulu seminer
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde proje sürecinde öğretmen ve öğrenci rolleri konulu semimer verdi.
Haberin eklenme tarihi:   28.02.2017
Güncel Öğretim Programları Konulu Seminer
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Özel Bursa Kültür Okullarında Fen, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerine güncel öğretim programları konulu semimer verdi.
Ayrıntılı bilgi
Haberin eklenme tarihi:   04.02.2017
Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk Kursu
“Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk” TUBİTAK 2229 Etkinliği Prof. Dr. Salih ÇEPNİ yürütücülüğünde 4-11 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Ayrıntılı bilgi
Haberin eklenme tarihi:   25.01.2017
Eğitim Fakültelerinin Programlarını Güncelleme Çalıştayı
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programlarının güncellenmesi çalıştayında moderatör olarak görev aldı.
Ayrıntılı bilgi
Haberin eklenme tarihi:   13.10.2016
Suriyeli Ö?retmenler Yçin E?itici E?itimi Çaly?tay
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, 7 A?ustos-3 Eylül 2016 tarihleri arasynda Konya'da MEB tarafyndan düzenlenen 2016 yyly Geçici E?itim Merkezlerinde Görev Yapan/Yapacak Olan Suriyeli Ö?retmenler Yçin E?itici E?itimi Çaly?tayy'na katyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   19.09.2016
Alan Uzmanlaryyla Nitel Temelli Ara?tyrmalara Yolculuk
Prof. Dr. Salih ÇEPNY yürütücülü?ünde TÜBYTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi E?itim Uygulamalary na sunulan Alan Uzmanlaryyla Nitel Temelli Ara?tyrmalara Yolculuk isimli proje kabul edildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.04.2016
Yurt Dy?yndaki Türk Bilim Ynsanlary Kurultayy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Kosova'da Görev Yapan Ö?retmenlerin Mesleki Becerilerinin Geli?tirilmesi Projesi kapsamynda Kosova'da e?itim verdi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   18.03.2016
Yurt Dy?yndaki Türk Bilim Ynsanlary Kurultayy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY yurt dy?yndaki Türk bilim insanlary ile ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarynyn payla?yldy?y, Türkiye'nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) ekosistemi ve Horizon (Ufuk) 2020 gibi konularyn ele alyndy?y Yurt Dy?yndaki Türk Bilim Ynsanlary Kurultayy'na katyldy.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   03.01.2016
E?itim Fakültelerinin Akreditasyon Sürecinde Uygulama Okullary
EPDAD-EFAK Üyesi Prof. Dr. Salih ÇEPNY, E?itim Fakülteleri Programlaryny De?erlendirme ve Akreditasyon Derne?i'nin De?erlendirici E?itimi Çaly?tayy (Güz 2015) kapsamynda 26 Kasym 2015 tarihinde "Akreditasyon Sürecinde Uygulama Okullary" konusunda bir seminer verdi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   08.12.2015
Azerbaycan Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji Programlaryny Hazyrlayan Ö?retmen ve Uzmanlara Seminer Verildi
Prof.Dr. Salih ÇEPNY Azerbaycan Milli E?itim Bakanly?y ve Hazar Üniversitesi i?birli?i kapsamynda 12-23 Kasym 2015 tarihleri arasynda Bakü'de düzenlemi? oldu?u seminer ile Azerbaycan Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji Programlaryny hazyrlayan, bu kitaplary yazan ve kitaplary de?erlendiren ö?retmen ve uzmanlara yönelik 10 günlük seminer programy için Bakü'de görevlendirildi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.11.2015
"TÜBYTAK Proje De?erlendirme Sürecinde Panelistlerin Syklykla Vurgu Yaptyklary Negatif Hususlar" Konulu Semineri tamamlandy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Marmara Üniversitesi tarafyndan organize edilen Ba?ary Günü Etkinli?inde "TÜBYTAK Proje De?erlendirme Sürecinde Panelistlerin Syklykla Vurgu Yaptyklary Negatif Hususlar" konulu bir seminer verdi.

Haberin eklenme tarihi:   22.10.2015
Özel Ö?retim Yöntemleri Trabzon Kursu Tamamlandy
TÜBYTAK tarafyndan desteklenen Fen Bilgisi E?itimi Programy Ö?rencileri Yçin Fen E?itiminde Yeni Yakla?ymlar Kursu-1 (Özel Ö?retim Yöntemleri Trabzon Kursu-1, OOY Trabzon Kursu-1) isimli etkinlik sona erdi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   13.10.2015
TED Kolejinde Ö?retmenlere Seminer
Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan Karabük TED Kolejinde ö?retmenlere yönelik ya?am temelli soru hazyrlama semineri verildi.

Haberin eklenme tarihi:   21.08.2015
TÜBYTAK 2229 Deste?i
TÜBYTAK 2229 Bilimsel E?itim Etkinliklerini Destekleme Programyna sundu?umuz çaly?mamyz desteklenmek üzere kabul edildi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   02.08.2015
Lise Fizik Ders Kitaplary Okutuluyor
Prof. Dr. Salih ÇEPNY editörlü?ü yazylan ortaö?retim fizik kitaplary okutulmaya devam etmektedir. Kitaplara a?a?ydaki linklerden ula?ylabilir.

MEB Ylk ve Orta Ö?retim Ders Kitaplary
Haberin eklenme tarihi:   01.07.2015
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-12, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Haziran 2015 sayysy (Yyl-12, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   20.06.2015
A?ry Ybrahim Çeçen Üniversitesi Akademisyenlerine Seminer Verildi
Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Salih ÇEPNY, A?ry Ybrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerine “TÜBYTAK 1001 Proje E?itimi” semineri verdi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   19.06.2015
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-12, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Mart 2015 sayysy (Yyl-12, Sayy-5) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   14.05.2015
TED Karadeniz Ere?li 12. Ö?retmen Sempozyumu
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Ya?am Temelli Ö?renme ve PYSA ve TYMMS Sorulary konusunda 12 Nisan 2015 tarihinde Kdz. Ere?li TED Koleji Vakfy tarafyndan geleneksel olarak düzenlenen 12. Ö?retmen Sempozyumunda bir seminer verdi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   06.05.2015
Avrupa Birli?i Proje Yazma Süreci Ysimli Konferans
Prof. Dr. Salih ÇEPNY’nin konu?macy olarak katyldy?y “Avrupa Birli?i Proje Yazma Süreci” adly konferans 17 Nisan 2015 tarihinde Ere?li E?itim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekle?ti.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   20.04.2015
Fen Bilimleri Çaly?ma Defterim
Aysun Özbedel tarafyndan yayynlanan Fen Bilimleri Çaly?ma Defterim 5. Synyf ö?rencileri ve ö?retmenleri tarafyndan önemli bir kaynak olarak görülmektedir.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.03.2015
Line TV Ysimli Kanalda Program Yapyldy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Bursa da yayyn yapan LineTV kanalynyn konu?u oldu.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.02.2015
Projelerde Yöntemsel E?ilim ve Veri Analizi
Sakarya Üniversitesi E?itim Fakültesi tarafyndan “Projelerde Yöntemsel E?ilim ve Veri Analizi” toplantysy düzenlendi. Prof. Dr. Salih ÇEPNY toplantyya konu?macy olarak katyldy ve “E?itim Projelerinde Kar?yla?ylan Problemler ve Çözüm Yolu” konusunu ele aldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   10.02.2015
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-11, Sayy-4) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Aralyk 2014 sayysy (Yyl-11, Sayy-4) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   02.01.2015
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-11, Sayy-3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Eylül 2014 sayysy (Yyl-11, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   15.10.2014
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E?itimi Kongresi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY bu yyl Çukurova Üniversitesinde 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasynda 11'incisi düzenlenen Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E?itimi Kongresine (UFBMEK 2014) ça?ryly konu?macy olarak katyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   18.09.2014
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-11, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Haziran 2014 sayysy (Yyl-11, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   15.04.2014
Türk E?itim Derne?i (TED) Ere?li Koleji Vakfy Özel Okullarynda Seminer Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Türk E?itim Derne?i (TED) Ere?li Koleji Vakfy Özel Okullary tarafyndan düzenlenen 11’inci Geleneksel Ö?retmen Sempozyumunda seminer verdi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   13.04.2014
Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesi Ylkö?retim Bölüm Ba?kanly?y
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesi Ylkö?retim Bölüm Ba?kanly?y görevine atanmy?tyr.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   10.04.2014
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-11, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Mart 2014 sayysy (Yyl-11, Sayy-1) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   19.03.2014
TÜBYTAK Proje Önerisi Hazyrlama E?itimleri
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, TÜBYTAK tarafyndan düzenlenen proje ba?vurulary kabul edilmeyen ara?tyrmacylara yönelik e?itim programynda ö?retici olarak görev aldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.03.2014
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin 10 Yyly Tamamlandy: Yyl-10, Sayy-4
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Aralyk 2013 sayysy (Yyl-10, Sayy-4) çykty. Bölece dergimiz 10. yylyny tamamlamy? oldu. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   01.02.2014
ULAKBYM Tarafyndan Düzenlenen Ulusal Yayyncylyk 2013 Kurultayyna katyldyk
Türk Fen E?itimi Dergisi adyna TÜBYTAK/Ulakbim tarafyndan 24 Kasym 2013 tarihinde düzenlenen Ulusal Akademik Yayyncylyk 2013 toplantysyna katyldyk.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   25.01.2014
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-10, Sayy-3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Eylül 2013 sayysy (Yyl-10, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   15.09.2013
Ö?retmenler Yçin Teknoloji Entegrasyonu E?itimi Tamamlandy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, 9-10 Eylül 2013 tarihleri arasynda Do?u Karadeniz Kalkynma Ajansy tarafyndan desteklenen Ö?retmenler Yçin Teknoloji Entegrasyonu E?itimi Seminerine ça?ryly konu?macy olarak katyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   12.09.2013
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-10, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Haziran 2013 sayysy (Yyl-10, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   01.09.2013
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, 2-5 Temmuz 2013 tarihleri arasynda Polonya'nyn Cracow kentinde ikincisi düzenlenen World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) isimli sempozyuma ça?ryly konu?macy olarak katyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   06.07.2013
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-10, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Mart 2013 sayysy (Yyl-10, Sayy-1) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   01.05.2013
Fen Bilimleri Dersi Ö?retim Programy Yle Ylgili Seminer Sona Erdi
Bülent Ecevit Üniversitesi Ere?li E?itim Fakültesinin daveti üzerine 25 Nisan 2013 tarihinde Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan eski ve yeni ö?retim programlary ile ilgili bir seminer verildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   26.04.2013
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-9, Sayy-4) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Aralyk 2012 sayysy (Yyl-9, Sayy-4) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   15.01.2013
TÜBYTAK 2237-Proje E?itimi Etkinliklerini Destekleme Programy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY "TÜBYTAK 2237-Proje E?itimi Etkinliklerini Destekleme Programy" kapsamynda 4-6 Eylül 2012 tarihleri arasynda Yzmir'de gerçekle?tirilen "PROJE HAZIRLAMA: TEORYKTEN PRATY?E" isimli etkinlikte konu?macy olarak görev aldy.
Haberin eklenme tarihi:   20.09.2012
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-9, Sayy-3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Eylül 2012 sayysy (Yyl-9, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   14.09.2012
TÜFED/TUSED ile "Mediterranean Society of Comparative Education Y?birli?i"
"Mediterranean Society of Comparative Education" isimli topluluk tarafyndan Tunus'ta düzenlenecek olan sempozyumda sunulacak bildiriler arasyndan seçilenler dergimizde yayynlanacaktyr. Bu yyl altyncysy düzenlenecek olan sempozyum, 1-3 Ekim 2012 tarihleri arasynda "Education and Social Change : Towards a Real Human Development" temasyyla yapylacaktyr.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   07.09.2012
TÜFED/TUSED The Asian Education Index'te Taranmaya Ba?lady
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED) A?ustos 2012'den itibaren The Asian Education Index isimli veri tabanynda taranmaya ba?lady.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   31.08.2012
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-9, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Haziran 2012 sayysy (Yyl-9, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   14.07.2012
TÜBYTAK 2229 Kapsamynda Desteklenen Faaliyette Görev Aldyk
TÜBYTAK 2229 kapsamynda 2-6 Temmuz 2012 tarihleri arasynda Aksaray Üniversitesi E?itim Fakültesinde düzenlenen Proje Dany?manly?y E?itimi isimli faaliyetin Bilim ve Düzenleme Kurulunda görev aldyk.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   09.07.2012
TÜBYTAK SOBAG Dany?ma Kurulu Üyeli?i
Prof. Dr. Salih Çepni TÜBYTAK içinde faaliyet gösteren Ara?tyrma Destek Programly?yna (ARDEB) ba?ly Sosyal ve Be?eri Bilimler Ara?tyrma Destek Grubu (SOBAG) nun Dany?ma Kurulu üyeli?ine seçildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   06.06.2012
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-9, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Mart 2012 sayysy (Yyl-9, Sayy-1) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   01.05.2012
Ylkö?retim Programlary Temelinde Yer Bilimleri ve Astronomi Ysimli Kitap Yayynlandy
Prof. Dr. Salih Çepni editörlü?ünde, "Fen-Teknoloji ve Fizik Ö?retmenleri Yçin Ö?retim Programlary Temelinde Yer Bilimleri ve Astronomi" isimli bir kitap yayynlandy. Pegem Yayyncylyktan Mart 2012 de çykan kitap, ilk ve ortaö?retim programlaryndaki astronomiyle ili?kili bütün konu ve kavramlary kazanymlarda istenilen derinlikte yansytmaktadyr.
Haberin eklenme tarihi:   06.04.2012
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E?itim Fakültesinde Düzenledi?imiz NVivo 9.0 YLE NYTEL VERY ANALYZY KURSU Tamamlandy
Dokuz Eylül Üniversitesi E?itim Bilimleri Enstitüsünün organizasyonunda Buca E?itim Fakültesinde 20-22 Mart 2012 tarihleri arasynda gerçekle?tirilen Lisansüstü Nitel Ara?tyrma Yöntemleri Çaly?tayy kapsamynda NVivo 9.0 ile Nitel Veri Analizi Kursu sona erdi.
Haberin eklenme tarihi:   22.03.2012
OLAY TV Kanalynda E?YTYM DÜNYASI Ysimli Programa Katyldyk
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, OLAY TV kanalynda yayynlanan E?YTYM DÜNYASI isimli programa konuk olarak davet edildi. Teknolojinin E?itim Ö?retimde Kullanymy konusunda görü?lerini payla?ty.
Haberin eklenme tarihi:   27.02.2012
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-8, Sayy-4) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Aralyk 2011 sayysy (Yyl-8, Sayy-4) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   21.02.2012
TÜBYTAK 2229 Kapsamynda Desteklenen Çe?itli Kurslarda Dersler Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY 2011 yyly II. dönemde TÜBYTAK Bilim Ynsany Destekleme Daire Ba?kanly?ynca (BIDEB) 2229 kapsamynda desteklenen çe?itli kurslara e?itici olarak davet edildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   07.02.2012
Ö?renci Merkezli E?itimin Ölçme De?erlendirme Anlayy?ynda Yeni Yakla?ymlar Konusunda Bir Seminer Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Akçaabat Teknik Lise ve Çok Programly Lisesinde görev yapan 125 ö?retmene yönelik ö?renci merkezli e?itimin ölçme de?erlendirme anlayy?ynda yeni yakla?ymlar konusunda bir seminer verdi.
Haberin eklenme tarihi:   16.01.2012
TÜBYTAK 1001 Projesinin Asyl Çaly?masy Kapsamynda Düzenledi?imiz WEB DESTEKLY AÖDYT KURSU Tamamlandy
TÜBYTAK Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Projelerini Destekleme Programy (1001) kapsamynda yürüttü?ümüz proje faaliyetleri arasynda yer alan AÖDYT kursu, Trabzon Yl Merkezinde 30 Fen ve Teknoloji Ö?retmenine yönelik olarak 28 Kasym-9 Aralyk 2011 tarihleri arasynda gerçekle?tirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   10.12.2012
MEB Tarafyndan Organize Edilen Ulusal Ö?retmen Stratejisi Çaly?tayy'na Katyldyk
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Milli E?itim Bakanly?y Ö?retmen Yeti?tirme ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü tarafyndan 18-20 Kasym 2011 tarihleri arasynda Antalya'da düzenlenen Ulusal Ö?retmen Stratejisi Çaly?tayy'na davetli olarak katyldy. Çaly?tayda alynan kararlar için
Tyklayynyz
Haberin eklenme tarihi:   23.11.2011
Ystanbul Eyüp Ylçe Milli E?itim Müdürlü?ünün daveti üzerine "2023 Vizyonunda E?itimi Geli?tirme Projesi" kapsamynda Çe?itli Seminerler Verildi
Ystanbul Eyüp Ylçe Milli E?itim Müdürlü?ünün daveti üzerine Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan "2023 Vizyonunda E?itimi Geli?tirme Projesi" kapsamynda 3 Ekim 2011 tarihinde Fen ve Teknoloji Ö?retmenlerine yönelik bir seminer verildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   28.10.2011
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-8, Sayy-3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Eylül 2011 sayysy (Yyl-8, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   25.09.2011
World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) Ysimli Sempozyuma Ça?ryly Konu?macy Olarak Katyldyk
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, 19-23 Eylül 2011 tarihleri arasynda Ku?adasynda düzenlenen World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) isimli sempozyuma ça?ryly konu?macy olarak katyldy. Konu?mada Alternatif Ölçme ve De?erlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Teorik Temelleri ile ilgili bilgi verildi. Ayryca TÜBYTAK 1001 Projesi Kapsamynda hazyrlanan Fen ve Teknoloji Ö?retmenlerinin AÖDYT ile Ylgili Görü?leri ve Kar?yla?tyklary Sorunlar Yle ilgili bir ara?tyrma sunuldu.
Haberin eklenme tarihi:   24.09.2011
KTÜ Di? Hekimli?i Fakültesinin Daveti Üzerine Ölçme De?erlendirmede De?i?en Paradigmalar Konulu Bir Seminer Verildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Di? Hekimli?i Fakültesi Dekanly?y'nyn daveti üzerine Prof. Dr. Salih Çepni tarafyndan 14 Eylül 2011 tarihinde lisans ve lisansüstü düzeyde ö?renci ba?arylarynyn nasyl daha iyi de?erlendirilebilece?i, yüksekö?retimde ölçme ve de?erlendirme süreçlerinin ülkemizdeki durumu ve ba?arylaryn de?erlendirilmesinde de?i?en paradigmalar konularynda bir seminer gerçekle?tirildi.
Haberin eklenme tarihi:   15.09.2011
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-8, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Haziran 2011 sayysy (Yyl-8, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   11.07.2011
Amasya Üniversitesi E?itim Gönüllüleri Kulübünün Daveti Üzerine Fen E?itiminde Yeni Yakla?ymlar Konulu Bir Konferans Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Amasya Üniversitesi E?itim Gönüllüleri Kulübünün daveti üzerine E?itim Fakültesi Kültür ve Kongre Merkezinde akademisyen, ö?enci ve ö?retmenlere yönelik bir konferans verdi. Fen e?itiminde yeni yakla?ymlar konulu konferans, 20.04.2011 tarihinde gerçekle?tirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   18.06.2011
Web Destekli Alternatif Ölçme-De?erlendirme Yöntem ve Teknikleri Kursu Sona Erdi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY yönetiminde Akçaabat ilçesinde çe?itli ilkö?retim kurumlarynda görev yapan Fen ve Teknoloji Ö?retmenlerine yönelik Alternatif Ölçme-De?erlendirme Yöntem ve Tekniklerini tanytmak ve uygulamalar yaptyrmak amacyyla bir kurs ba?latyldy. Kurs 02-13 Mayys 2011 tarihleri arasynda yürütüldü.
Haberin eklenme tarihi:   16.05.2011
KTÜ Fatih E?itim Fakültesinde Düzenlenen Çar?amba Seminerleri Kapsamynda Bir Seminer Verildi
KTÜ Fatih E?itim Fakültesi'nde düzenlenen ÇAR?AMBA SEMYNERLERY kapsamynda Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan "Proje De?erlendirmede Üç Temel Ölçüt: Özgün De?er, Yaygyn Etki ve Yapylabilirlik" konulu bir seminer verildi.
Haberin eklenme tarihi:   13.04.2011
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-8, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Mart 2011 sayysy (Yyl-8, Sayy-1) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidip üye olabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   30.03.2011
Kütahya Yl Milli E?itim Müdürlü?ü'nün Daveti Üzerine Fen ve Teknoloji Dersi Ö?retim Programynyn Tanytymy Kapsamynda Ö?retmenlere Çe?itli Seminerler Verildi.
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Kütahya Valili?i'nin daveti üzerine Fen ve Teknoloji Dersi Ö?retim Programy'nyn tanytymyny yapmak için 85 fen ve teknoloji ö?retmenine seminer verdi. Seminer 17-18 ?ubat 2011 tarihlerinde Kütahya il merkezinde gerçekle?tirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   23.02.2011
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Tübitak Tarafyndan Yayynlanan BYLYM ve TEKNYK Dergisi'nin Yayyn Kurulu'na Seçildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY TÜBYTAK tarafyndan aylyk olarak yayynlanan popüler bilim dergisi olan BYLYM ve TEKNYK dergisi'nin yayyn kuruluna seçildi. Bu kapsamda ?ubat 2011 sayysyndan itibaren yayyn kurulunda görev almaya ba?lady.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   15.02.2011
Yürütmekte Oldu?umuz TÜBYTAK 1001 Projesi kapsamynda WEB DESTEKLY AÖDYT KURS VE SEMYNERLERY tamamlandy
TÜBYTAK Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Projelerini Destekleme Programy (1001) kapsamynda yürüttü?ümüz proje, kurs ve seminerlerle devam etmektedir. Bu kapsamda Rize Üniversitesi E?itim Fakültesinde fen ve teknoloji ö?retmenlerine yönelik olarak AÖDYT ve Web destekli AÖDYT konulu kurs tamamlandy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   15.02.2011
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-7, Sayy-4) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Aralyk 2010 sayysy (Yyl-7, Sayy-4) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullayabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   04.01.2011
Trabzon'da Görev Yapan Fizik Ö?retmenlerine Yönelik Yeni Fizik Müfredaty Konulu Bir E?itim Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY liderli?inde 1-31 Aralyk 2010 tarihleri arasynda Trabzondaki bütün fizik ö?retmenlerine yönelik kurs verildi. Kurslar Trabzon Merkez Fatih Lisesinde iki, Arakly Ö?retmenevi'nde iki, Akçaabat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde ise dört gün olmak üzere 8 gün içinde gerçekle?tirildi. Kursta eski-yeni fizik programlarynyn kar?yla?tyrylmasy, yeni fizik programynda...
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   01.01.2011
TÜBYTAK ULAKBYM Tarafyndan Organize Edilen ULUSAL AKADEMYK YAYINCILIK 2010 TOPLANTISI'na Türk Fen E?itimi Adyna Katyldyk
Tübitak Ulakbim tarafyndan düzenlenen Ulusal Akademik Yayyncylyk Toplantysy'na katyldyk. 26 Kasym 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen toplantyya Türk Fen E?itimi Dergisi adyna Ar?. Gör. Miraç AYDIN katyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   08.12.2010
Fen Bilimleri E?itiminde Ara?tyrma Yöntemleri dersi kapsamynda EBSCOHost tarafyndan Temel Kullanycy E?itimi Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan yüksek lisans ve doktora ö?rencileri için verilen "Fen Bilimleri E?itiminde Ara?tyrma Yöntemleri" dersi kapsamynda EBSCOHost tarafyndan KTÜ, Fatih E?itim Fakültesinde temel kullanycy e?itimi verildi. Firma Yetkilisi Mehmet Can SOYULMAZ tarafyndan 22 Ekim 2010 tarihinde verilen e?itimde, EBSCOHost kulanymy anlatyldy, veritabanlary tanytyldy ve uygulamalar yapyldy.
Haberin eklenme tarihi:   31.10.2010
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY Ocak 2011'den sonra ELSEVIER Journals tarafyndan taranmaya ba?layacak
Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED) / Journal of Turkish Science Education (TUSED) Elsevier yetkilileri ve dergi editörü arasynda imzalanan anla?ma çerçevesinde, 2011 yylyndan itibaren ELSEVIER Journals tarafyndan taranmaya ba?layacaktyr.
Haberin eklenme tarihi:   20.10.2010
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-7, Sayy-3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Eylül 2010 sayysy (Yyl-7, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullayabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   30.09.2010
Trabzon Yl Milli E?itim Müdürlü?ü Tarafyndan Organize Edilen "Yeni Ölçme ve De?erlendirme Yakla?ymlary ve SBS ile Yli?kilendirilmesi" Konulu Bir Seminer Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan 14-15 Eylül 2010 tarihlerinde ö?retmenlere yönelik "Yeni Ölçme ve De?erlendirme Yakla?ymlary ve SBS ile Yli?kilendirilmesi" konulu seminer verildi. Seminer Trabzon Yl Milli E?itim Müdürlü?ü tarafyndan organize edilen 2010-2011 E?itim-Ö?retim Yyly Seneba?y Mesleki Çaly?malar Faaliyetleri kapsamynda verildi.
Haberin eklenme tarihi:   16.09.2010
ÖZEL MEF OKULLARI'nyn 2010-2011 E?itim Ö?retim Yylyna Hazyrlyk Zümre Çaly?malary Kapsamynda ö?retmen ve velilere yönelik seminerler verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Özel MEF Okullary'nyn daveti üzerine 2010-2011 E?itim-Ö?retim Yylyna Hazyrlyk Zümre Çaly?malary kapsamynda 25 A?ustos 2010 tarihinde, Ystanbul'da ö?retmen ve velilere yönelik seminerler verdi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   27.08.2010
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-7, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Haziran 2010 sayysy (Yyl-7, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullayabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   14.07.2010
Synyf Ö?retmenli?i Programynda Ö?renim Gören Ö?retmen Adaylary Yçin Organize Etti?imiz Bilim ?enliklerinden MAKET PARA?ÜT YARI?I Ysimli Faaliyet Tamamlandy
Synyf ö?retmenli?i programynda ö?renim gören ö?retmen adaylary için MAKET PARA?ÜT YARI?I isimli bir bilim ?enli?i düzenlendi. Yary?yn amacy ö?retmen adaylarynyn teknolojik tasarym a?amalaryny ve fizik kurallaryny kullanarak havada uzun süre kalabilen maket bir para?üt geli?tirmelerini sa?lamakty.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   21.06.2010
Bursa Yl Milli E?itim Müdürlü?ü'nün Daveti Üzerine Bursa'da Seminere Katyldyk
Bursa Yl Milli E?itim Müdürlü?ü'nün Daveti Üzerine Bursa'da bu yyl Ocak ayynyn ardyndan ikincisi düzenlenen "E?itimde Yeni Yönelimler" ve "E?itiminde Yeni Geli?meler ve Uygulamalar" seminerleri 24-28 Mayys 2010 tarihleri arasynda gerçekle?tirildi. Seminerde Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Prof. Dr. Hayati AKYOL, Prof. Dr. Murat ALTUN ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet DO?ANAY görev aldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   29.05.2010
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-7, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin Mart 2010 sayysy (Yyl-7, Sayy-1) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullayabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz. Yylda 3 sayy olarak çykan dergimiz, 2010 yylyndan itibaren yylda 4 sayy olarak çykacaktyr.
Haberin eklenme tarihi:   31.03.2010
Trabzon Aydynlykevler Ylkö?retim Okulunda "Ylkö?retimde Ölçme ve De?erlendirme Yöntem ve Teknikleri" Konulu Bir Seminer Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan 31 Mart 2010 tarihinde, Trabzon Aydynlykevler Ylkö?retim Okulunda, 5. E?itim Bölgesinde görevli ilkö?retim ö?retmenlerine yönelik olarak "Ylkö?retimde Ölçme ve De?erlendirme Yöntem ve Teknikleri" konulu bir seminer verildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   31.03.2010
Trabzon Affan Kitakçyo?lu Lisesinde Ö?retmenlere Yönelik Olarak YENY Ö?RETYM PROGRAMLARI VE GELECE?YN LYSELERY Konulu Bir Seminer Verildi. [VYDEO HABER]
Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan 22 ?ubat 2010 tarihinde, Trabzon Affan Kitapçyo?lu Lisesinde, bu lisede görev yapan ö?retmenlere yönelik olarak bir seminer verildi. Seminerde yeni ortaö?retim programlarynyn temel felsefesi, beklentileri ve gelece?in liseleri gibi konular üzerinde duruldu.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   27.02.2010
Ankara Yli Yenimahalle Ylçe Kaymakamly?ynyn Düzenledi?i Bir Organizasyon Kapsamynda Seminer Verildi
Ankara Yli Yenimahalle Ylçe Kaymakamly?ynyn düzenledi?i bir organizasyonda ö?retim üyeleri tarafyndan ilçedeki e?itim kurumlarynda yöneticilik yapan müdürlere ve zümre ba?kany ö?retmenlere bir seminer verildi. 17 ?ubat 2010 tarihinde düzenlenen organizasyonda Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan katylymcylara Yeni Ö?retim Programlarynyn Felsefesi ve Uygulamada Yöneticilere Dü?en Görev ve Sorumluluklar hakkynda bilgi verildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   19.02.2010
Sitemizin YLETY?YM Bölümü Hizmete Açyldy. Bu Bölüm Aracyly?yyla Bizlere Görü?, Öneri ve Dü?üncelerinizi Yletebilirsiniz
Sitemizin ileti?im bölümü hizmete açyldy. Bu bölümde yer alan form aracyly?yyla bizlere görü?, öneri, istek ve dü?üncelerinizi iletebilirsiniz. Sitemiz profesyonel yayyn hayatyna geçti?i 2008 yyly Kasym ayyndan bugüne geçen 14 aylyk dönemde 750 üye sayysyna ula?my?tyr. Günlük ortalama 20 ziyaretçinin yer aldy?y sitede, akademisyen, ö?retmen, ö?renci olmak üzere 3 farkly ziyaretçi profili bulunmaktadyr.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   05.02.2010
TÜBYTAK Tarafyndan Desteklenen "Üstün Yetenekli Çocuklaryn Özellikleri ve E?itimi" Konulu Kursa Katyldyk
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, TÜBYTAK 2229-Lisans ve Lisans Öncesi, Ö?retmen ve Ö?rencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programy kapsamynda düzenlenen Üstün Yetenekli Çocuklaryn Özellikleri ve E?itimi Konulu kursa konu?macy olarak katyldy. Kurs 23-29 Ocak 2010 tarihleri arasynda Amasya Üniversitesinde gerçekle?tirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   03.02.2010
Bursa Yl Milli E?itim Müdürlü?ü'nün Daveti Üzerine Bursa'da Gerçekle?tirilen "E?itimde Yeni Yönelimler Sempozyumu" ve "Hizmet Yçinde Alan Geli?tirme Seminerleri" Kapsamynda Ö?retmenlere Çe?itli Seminer ve E?itimler Verildi.
Bursa Yl Milli E?itim Müdürlü?ü ve özel e?itim kurumlary i?birli?iyle Bursa'da düzenlenen “E?itimde Yeni Yönelimler Sempozyumu ve Hizmet Yçinde Alan Geli?tirme Seminerleri” 11-15 Ocak 2010 tarihleri arasynda Bursa'da gerçekle?tirildi. Seminerde Prof. Dr. Salih ÇEPNY Fen ve Teknoloji ö?retmenlerine yönelik çe?itli seminer ve e?itimler verdi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   15.01.2010
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-6, Sayy-3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin yeni sayysy (Yyl-6, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz. Çaly?malary okumak için üye olmanyz gerekmektedir.
Haberin eklenme tarihi:   30.12.2009
TÜBYTAK Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Projelerini Destekleme Programy (1001)'na sundu?umuz proje kabul edildi
TÜBYTAK Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Projelerini Destekleme Programy (1001)'na 2009 yyly Eylül döneminde (2. dönem) sundu?umuz proje kabul edildi. Prof. Dr. Salih ÇEPNY'nin proje yürütücüsü oldu?u projede, Yrd. Doç. Dr. Ahmet BACANAK ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN organizatör olarak görev almaktadyr.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   29.12.2009
Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi'nin Daveti Üzerine E?itim Fakültesinde Görev Yapan Ö?retim Elemanlary ile Fen Bilgisi Ö?retmenli?i Programynda Ö?renim Gören Ö?rencilere Yönelik Olarak Düzenlenen Panele Katyldyk
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi'nin daveti üzerine 10 Aralyk 2009 tarihinde E?itim Fakültesinde görev yapan ö?retim elemanlary ile fen bilgisi ö?retmenli?i programynda ö?renim gören ö?rencilere yönelik düzenlenen bir panele konu?macy olarak katyldy...
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.12.2009
Trabzon Yli Çar?yba?y Ylçe Milli E?itim Müdürlü?ü Tarafyndan Düzenlenen SBS Çaly?malary Konulu Seminere Katyldyk
Çar?yba?y Ylçe Milli E?itim Müdürlü?ü tarafyndan Ylkö?retim Okul Müdürleri, Türkçe, Matematik Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yngilizce ö?retmenlerine yönelik seminer düzenlendi. Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan verilen seminerde Müfredat Programlary, SBS sistemi, alternatif ölçme ve de?erlendirme konulary üzerinde duruldu. Ö?retmenlere, ö?rencilere ve velilere yönelik YGS, LYS ve SBS bilgilendirme çaly?malarynyn devam edece?i bildirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   23.12.2009
2009 yyly Dünya Uzay Haftasy Etkinlikleri Kapsamynda Ülke Genelinde Yapylan ve Rize Yli Denizciler Ylkö?retim Okulunda da Düzenlenen 2023 CACABEY UZAY YSTASYONU RESYM VE MAKET YARI?MASI Ödül Törenine Katyldyk
2009 yyly Dünya Uzay Haftasy etkinlikleri kapsamynda Türksat tarafyndan yürütülen "2023 Cacabey Uzay Ystasyonu Resim ve Maket Yary?masy" ülke genelinde 130 civarynda e?itim kurumunda uygulanmaktadyr. Bu e?itim kurumlaryndan Rize ili Denizciler Ylkö?retim Okulu koordinatörlü?ünde il genelinde yapylan yary?manyn 19 Kasym 2009 Per?embe günü düzenlenen ödül törenine katyldyk.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   24.11.2009
TÜBYTAK Ulakbim Tarafyndan Organize Edilen IV. SOSYAL BYLYMLERDE SÜRELY YAYINCILIK KURULTAYI'na Türk Fen E?itimi Dergisi Adyna (TÜFED) Katyldyk
Tübitak Ulakbim tarafyndan bu yyl dördüncüsü düzenlenen Sosyal Bilimlerde Süreli Yayyncylyk Kurultayy'na katyldyk. 13 Kasym 2009 Cuma günü Ankara'da TÜBYTAK Mustafa Ynan Salonunda düzenlenen kurultaya Türk Fen E?itimi Dergisi adyna Ar?. Gör. Miraç AYDIN katyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   17.11.2009
2009 Yyly Dünya Uzay Haftasy Kapsamynda Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi Tarafyndan Organize Edilen GÖKYÜZÜ GÖZLEM ?ENLY?Y'ne Katyldyk
Türksat tarafyndan koordine edilen 2009 yyly Dünya Uzay Haftasy Etkinlikleri Kapsamynda Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi'nin (Trabzon BSM) düzenledi?i Gökyüzü Gözlem ?enli?i'ne katyldyk. ?enlik 17 Ekim 2009 Cumartesi günü 16.00-20.00 saatleri arasynda Trabzon ili Akyazy Beldesinde deniz seviyesinden yakla?yk 150m. yükseklikte yapyldy.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   18.10.2009
3. Uluslararasy Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Sempozyumunda Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED) Hakkynda Bir Sunum Gerçekle?tirildi
7-9 Ekim 2009 tarihleri arasynda Trabzon'da gerçekle?tirilen "3. Uluslararasy Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Sempozyumu"nu destekleyen Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED) hakkynda, sempozyumun ikinci gününde dergi editörü Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan bir sunum gerçekle?tirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   08.10.2009
10. Synyf Lise Fizik Ders Kitaby Ülke Genelinde Okutulmaya Ba?lady
Prof. Dr. Salih ÇEPNY editörlü?ü yazylan kitap ülke genelinde 10. synyf lise fizik ders kitaby olarak okutulmaya ba?lady. Kitapta yeni fizik müfredatyna uygun olarak Ya?am (Ba?lam) Temelli Ö?renme Yakla?ymy esas alynmy?tyr. Bu kapsamda kitapta bilgi vermenin yerine bilgiye ula?ma yollaryny gösteren etkinlikler, projeler, posterler ve performans ödevleri yardymyyla ö?retilmeye çaly?ylmy?tyr. Ayryca kitaptaki etkinlikler yapysalcy ö?renme kuramynyn modelleri ile iç içe geçirilerek i?lenmi?tir.
Haberin eklenme tarihi:   24.09.2009
Trabzon Yl Milli E?itim Müdürlü?ü Tarafyndan Organize Edilen SBS Çaly?tayy'na Katyldyk [VYDEO HABER]
Trabzon Yl Milli E?itim Müdürlü?ü tarafyndan 16-17 Eylül 2009 tarihleri arasynda, Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde gerçekle?tirilen SBS-ÖSS çaly?tayy tamamlandy. Çaly?taydan önce yapylan açyly? törenine Trabzon Valisi, Trabzon Yl Milli E?itim Müdürü ve Fatih E?itim Fakültesi Ö?retim Üyeleri katyldy. Çaly?tayda SBS-ÖSS synavlaryna genel bir baky?, sorunlaryn tespit edilmesi...
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   22.09.2009
Trabzon Yl Milli E?itim Müdürlü?ü Tarafyndan Organize Edilen "Yenilenen Ortaö?retim Programlary Tanytym Semineri"ne Katyldyk
Yenilenen Ortaö?retim Programlary hakkynda Trabzon iline ba?ly ilçelerde görev yapan Ylçe Milli E?itim Müdürleri ile okul müdürlerine yönelik 9 Eylül 2009 tarihinde Trabzon da seminerler verildi. Prof. Dr. Salih ÇEPNY seminerde, müfredatlaryn dayandy?y felsefe ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler konusunda konu?ma yapty.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   14.09.2009
ÖZEL BYRYKYM OKULLARI'nyn 2009-2010 E?itim Ö?retim Yylyna Hazyrlyk Zümre Çaly?malary Kapsamynda ö?retmen ve velilere yönelik seminerler verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY Özel Birikim Okullary'nyn daveti üzerine 2009-2010 E?itim-Ö?retim Yylyna Hazyrlyk Zümre Çaly?malary kapsamynda ö?retmen ve velilere yönelik seminerler verdi. 5 Eylül 2009 Cumartesi günü Ystanbul'da gerçekle?tirilen seminerler, "Soyut Y?lemler Dönemine Geçi?te Ya?anan Sorunlar ve Soyut Dü?ünceyi Geli?tirme Yollary" konularynda verildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   06.09.2009
fenegitimi.com'u TWITTER ve FACEBOOKtan takip edebilirsiniz
fenegitimi.com'u yaygyn olarak kullanylan sosyal payla?ym sitelerinden twitter ve facebooktan'da takip edebilirsiniz. Sitemizi Twitter'de incelemek için TWITTER; Facebook'tan takip etmek için ise FACEBOOK linklerini tyklayabilirsiniz.
Haberin eklenme tarihi:   01.09.2009
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-6, Sayy-2) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin yeni sayysy (Yyl-6, Sayy-2) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullayabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz. Çaly?malary okumak için dergiye üye olmak gerekmektedir.
Haberin eklenme tarihi:   06.08.2009
Mardin Milli E?itim Müdürlü?ü'nün Daveti Üzerine, Yeni Müfredat Programlary Hakkynda Seminerler Verildi
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Mardin Valili?inin daveti üzerine e?iticilerin e?itimi ve aile e?itimi seferberli?i kapsamynda fen ve teknoloji ö?retmenlerine yönelik seminerler verdi. Seminerler "Fen Ö?retimi ve Ölçme De?erlendirme" konusunda 22-26 Haziran 2009 tarihleri arasynda Mardin Yl merkezi ile Derik, Nusaybin, Midyat ve Kyzyltepe ilçelerinde gerçekle?tirildi.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   27.06.2009
Ystanbul Avcylar'da Bir Proje Kapsamynda Fen ve Teknoloji Ö?retmenlerine Seminerler Verildi
Ystanbul Avcylar Milli E?itim Müdürlü?ü tarafyndan yürütülen ve 4 yyldyr devam eden bir proje kapsamynda, Prof. Dr. Salih ÇEPNY 15-20 Haziran 2009 tarihleri arasynda Avcylar ilçesinde 5 ayry merkezde fen ve ö?retmenlerine yönelik olarak 5E Modeline uygun uygulamaly ders örnekleri ve seminerler verdi. Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Avcylar'da E?itimi Geli?tirme, Gençlerde ?iddeti Önleme, Kültürel ve Sosyal Dokuyu Güçlendirme gayesiyle yürütülen projenin bilim kurulunda yer almaktadyr.
Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   21.06.2009
Fen ve Teknoloji Ö?retmen Adaylary Yçin BYYO-LAB-WEB Yöntemi Do?rultusunda Organize Etti?imiz MYKROSKOP GÖRÜNTÜLERY YARI?MASI tamamlandy
Fen ve Teknoloji Dersi ö?retmen adaylarynyn mikroskop kullanabilme becerilerini geli?tirmek amacyyla BYYO-LAB-WEB yöntemini kullanarak organize etti?imiz "Mikroskop Görüntüleri Yary?masy" tamamlandy. Yary?mada, mikroskopta elde edilen ve kaydedilen görüntüler belirli kriterler do?rultusunda de?erlendirilerek her haftanyn en iyi görüntüleri yayynlandy.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   16.06.2009
Trabzon Milli E?itim Müdürlü?ü Tarafyndan Organize Edilen 1. Bilim ?enli?i'ne Katyldyk
Trabzon Milli E?itim Müdürlü?ü tarafyndan 26-29 Mayys tarihleri arasynda 1. BYLYM ?ENLY?Y düzenlendi. ?enlik kapsamynda 28 Mayys 2009 saat 14.00 da Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan BYLYM ve BYLYMSEL ÇALI?MA SERÜVENY konulu bir seminer verildi. Ayryca 27 Mayys 2009 tarihinde TÜRKSAT A.?. tarafyndan...

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   28.05.2009
Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesinde Düzenledi?imiz NVivo 8.0 YLE NYTEL VERY ANALYZY KURSU Tamamlandy
Daha önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)-iki defa-, Erciyes Üniversitesi (Kayseri) ve Gazi Üniversitesi (Ankara) nde olmak üzere 4 defa düzenledi?imiz "E?itim Ara?tyrmalarynda NVivo 8.0 Bilgisayar Programy ile Nitel Veri Analizi Kursu"nu yeniden düzenledik...

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   25.05.2009
E?itimin Gelece?i Üzerine Tarty?malar: 2023'ün Lisesine Üç Boyutlu bir Baky?
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, 23 Mayys 2009 tarihinde "E?itimin Gelece?i Üzerine Tarty?malar: 2023'ün Lisesine Üç Boyutlu Bir Baky?" isimli toplantyya ça?ryly konu?macy olarak "Fen E?itiminde Ö?renme Kuram ve Uygulamalarynda Geli?meler" hakkynda bir konu?ma ile katyldy. Toplanty Özel Bursa Kültür Okullary Özlüce Kampüsünde gerçekle?tirildi.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   23.05.2009
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl-6, Sayy-1) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin yeni sayysy (Yyl-6, Sayy-1) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz. Çaly?malary okumak için üye olmanyz gerekmektedir.
Haberin eklenme tarihi:   28.04.2009

Ylkö?retim Ö?rencilerine
Tarym Kültürü ve Çevre Bilinci Kazandyrmak Amacyyla Hazyrlanan OKUL BAHÇESY PROJESY tamamlandy
Ylkö?retim 6, 7 ve 8. synyflarda, fen ve teknoloji ö?retmenleri tarafyndan seçmeli bir ders olarak yürütülen "Tarym Dersi" kapsamynda "Okul Bahçesi Projesi" isimli bir proje gerçekle?tirildi. Proje ö?rencilerin gerçek ortamlarda toprak ile aktif çaly?malaryny böylece ya?adyklary çevreyi daha iyi tanymalaryny ve çevre bilinci kazanmalaryny sa?lamak amacyyla Trabzon ili Akçaabat ilçesinde tamamlanmy?tyr.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   01.04.2009

TÜFED, TÜBYTAK Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanynda (SBVT) Taranmaya Ba?lady
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED) TÜBYTAK Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanynda (SBVT) taranmaya ba?lady. 2002 yylyndan itibaren Web'den eri?ime açyk olan SBVT, ülkemizdeki sosyal bilimler alanyndaki ara?tyrmacylara ilgili ulusal literatüre hyzly ve etkin eri?im sunmayy amaçlamaktadyr. Veritabany 18 ayry konu ba?ly?y altynda Türkiye'de yayymlanan süreli yayynlary içermektedir.
Haberin eklenme tarihi:   11.03.2009

Ölçme ve De?erlendirme Ysimli Kitap Yayynlandy
Prof. Dr. Salih Çepni editörlü?ünde, Ölçme ve De?erlendirme isimli bir kitap yayynlandy. Kitapta e?itimde ölçme ve de?erlendirmenin yeri ve önemi, geleneksel yakla?ymlara dayaly olan araçlar ve ö?renciyi çok yönlü tanymaya dönük araçlar, ölçme sonuçlary üzerinde yapylan temel istatistiksel i?lemler, ö?renme çyktylaryny de?erlendirme, not verme, ölçme aracy geli?tirme gibi konular üzerinde durulmaktadyr. Ayryca bu konular ile ilgili KPSS'de çykmy? sorulara da yer verilmi?tir.
Haberin eklenme tarihi:   06.03.2009

Nisan 2009 dan Ytibaren SCOPUS Veritabanyndayyz
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED) Nisan 2009 sayysyndan itibaren, özet, web sayfasy ve atyf taramasy yapan veritabany SCOPUS ta taranmaya ba?layacaktyr. SCOPUS veritabany, EMBASE, EMCare, Compendex, GEOBASE, Elsevier BIOBASE, FLUIDEX, World Textiles gibi "Elsevier Bibliographic Database" lerden birisi olup ara?tyrmacylar tarafyndan özenle takip edilmektedir.
Haberin eklenme tarihi:   27.02.2009

Türk Fen E?itimi Dergisi Adyna, World Conference on Educational Sciences'da Ça?ryly Konu?ma Yapyldy
Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Türk Fen E?itimi Dergisi adyna 4-7 ?ubat 2009 tarihleri arasynda Kuzey Kybrys'ta gerçekle?tirilen Dünya E?itim Bilimleri Konferansy (World Conference on Educational Sciences)'na Davetli konu?macy olarak katylmy?tyr. Konferansta, Türkiye'de e?itim ara?tyrmalaryna genel baky? konusunda bir sunum ile Türk Fen E?itimi Dergisi'nin genel özelliklerini içeren bir de konu?ma yapmy?tyr.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   11.02.2009

Trabzon, Fen ve Teknoloji Ö?retmenlerine Yönelik Proje Tabanly Ö?renme Kursu Tamamlandy
Trabzon Milli E?itim Müdürlü?ü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih E?itim Fakültesi Y?birli?inde, Trabzon da FEN VE TEKNOLOJY Ö?RETMENLERYNE YÖNELYK PROJE TABANLI Ö?RENME KURSU tamamlandy. 26 Ocak-6 ?ubat 2009 tarihleri arasynda gerçekle?tirilen kursa Trabzon'un muhtelif yerlerinde görev yapan fen ve teknoloji dersi ö?retmenleri kursiyer olarak katyldy.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   06.02.2009
Fen ve Teknoloji Programy: Planlama, Uygulama ve SBS ile Yli?kilendirme Ysimli Kitap Yayynlandy
Prof. Dr. Salih Çepni editörlü?ünde, Fen ve Teknoloji Programy: Planlama, Uygulama ve SBS ile Yli?kilendirme, Ylkö?retim 1. ve 2. Kademe Ö?retmen El Kitaby isimli bir kitap yayynlandy. Kitapta SBS sorularynyn müfredat kazanymlaryna göre analizi ile müfredatyn genel yapysy zengin örnekler e?li?inde sunulmaktadyr.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   03.02.2009
TÜRK FEN E?YTYMY DERGYSY nin Yeni Sayysy (Yyl 5, Sayy 3) Çykty
Dergimiz, Türk Fen E?itimi Dergisi (TÜFED/TUSED)'nin yeni sayysy (Yyl-5, Sayy-3) çykty. Bu sayyda yayynlanan çaly?malary incelemek için, sitemizdeki TÜFED/TUSED linkini kullanabilir ya da www.tused.org internet adresine do?rudan gidebilirsiniz. Çaly?malary okumak için üye olmanyz gerekmektedir.

Haberin eklenme tarihi:   31.12.2008
Fizik Kitaby Yazym Komisyonu Takdirname Töreni Yapyldy
Trabzon Yl Milli E?itim Müdürlü?ü bünyesinde olu?turulan ve editörlü?ü Prof. Dr. Salih ÇEPNY tarafyndan yapylan, Türkiye genelinde okutulan 9. Synyf Lise Fizik ders kitaby yazymynda görev alan komisyon üyelerine, Trabzon Valisi Sayyn Nuri OKUTAN ve Milli E?itim Müdürü Selim Yavuz SANDIKÇI tarafyndan ödülleri takdim edildi. 10. synyf lise fizik kitaplarynyn yazymyna ise Prof. Dr. Salih ÇEPNY editörlü?ünde devam edilmektedir.

Haberin eklenme tarihi:   16.12.2008
ULUSAL YAYINCILIK 2008 Toplantysyna Katyldyk
Dr. Ahmet Bacanak ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN, Türk Fen E?itimi Dergisi adyna TÜBYTAK ULAKBYM Ulusal Veri Tabanlary Kurullary tarafyndan, bu yyl ilk kez toplu olarak 21-22 Kasym 2008 tarihlerinde Ankara da gerçekle?tirilen "Ulusal Akademik yayyncylyk 2008" toplantysyna katyldylar. Özellikle Türk Fen E?itimi Dergisi'nin Social Science Citation Index'te taranmasy için gerekli bilgiler konusunda ISI Editoryal Grup Ba?kany James TESTA dan bilgi aldylar.
Haberin eklenme tarihi:   24.11.2008
Vakfykebir, Proje Hazyrlama Kursu Tamamlandy
TUBITAK 2229 kapsamynda desteklenen fen ve teknoloji ö?retmenlerine yönelik Proje Hazyrlayabilme ve Hazyrlatabilme Becerilerini Geli?tirme Kursu, Prof. Dr. Salih ÇEPNY ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN koordinatörlü?ünde, 21-31 Mayys 2008 tarihleri arasynda Trabzon ili Vakfykebir ilçesinde yapylmy?tyr.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   02.06.2008
GÖRSED (Görsel Sanatlar Derne?i) ve Gazi Üniversitesi i?birli?i ile NVivo 8.0 Yle Nitel Veri Analizi Çaly?tayy Tamamlandy
GÖRSED (Görsel Sanatlar Derne?i) ve Gazi Üniversitesi i?birli?i ile, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde "N VIVO 8.0 Yle Nitel Veri Analizi Çaly?tayy"ny gerçekle?tirdik. 17-20 Nisan 2008 tarihleri arasynda gerçekle?en çaly?tayda, Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Ar?. Gör. Miraç AYDIN ve Ar?. Gör. Ahmet BACANAK ö?retici olarak görev aldylar.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   21.04.2008
Çayeli Hizmet-içi E?itim Enstitüsünde Bilim Dany?manly?y ve Proje Hazyrlama Kursu Tamamlandy
Rize ili Çayeli Ylçesinde Bilim Dany?manly?y ve Proje Hazyrlama Kursu yapyldy. 28 Ocak-6 ?ubat 2008 tarihleri arasynda gerçekle?tirilen kurs Prof. Dr. Salih ÇEPNY ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN organizatörlü?ünde yapyldy. Kursta Prof. Dr. Salih ÇEPNY ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN ö?retici olarak ta görev aldylar.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   07.02.2008
Synyf Ö?retmenli?i Programy, Ykinci Synyfta Ö?renim Gören Lisans Ö?rencilerine Yönelik Bulu? ?enli?i Yapyldy
KTÜ, Fatih E?itim Fakültesi, Ylkö?retim Bölümü Synyf Ö?retmenli?i Lisans Programy ikinci synyfta ö?renim gören toplam 75 ö?renci ile bir BYLYM ?ENLY?Y yaptyk. ?enli?i, bu ö?rencilerin 2007-2008 e?itim ö?retim yyly birinci döneminde gördükleri "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamalary-I" isimli ders kapsamynda yürüttük. Bu faaliyette onlara çe?itli görevler verdik ve dany?manlyk yaptyk. Böylece ortaya çykan ürünler yary?tyryldy. ?enlik Ar?. Gör. Miraç AYDIN tarafyndan organize edilmi? ve yürütülmü?tür.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   10.01.2008
Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi (NVivo7 Programy Yle Nitel Veri Analizi Çaly?tayy-2) Çaly?tayy Tamamlandy
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde "Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi (NVivo7 Programy Yle Nitel Veri Analizi Çaly?tayy-2) Çaly?tayy'ny gerçekle?tirdik. 27-30 Aralyk 2007 tarihleri arasynda gerçekle?en çaly?tayda, Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Ar?. Gör. Miraç AYDIN ve Ar?. Gör. Ahmet BACANAK ö?retici olarak görev aldylar.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   31.12.2007
Proje Hazyrlayabilme ve Hazyrlatabilme Becerilerini Geli?tirmek Yçin Fen ve Teknoloji Ö?retmenleri ile Fizik, Kimya ve Biyoloji Ö?retmenlerine Yönelik Bilim Dany?manly?y Kursu Tamamlandy
Tübitak 2229 Programy deste?i ile, Trabzon ili Akçaabat Ylçesinde Proje Hazyrlayabilme ve Hazyrlatabilme Becerilerini Geli?tirmek Yçin Fen ve Teknoloji Ö?retmenleri ile Fizik, Kimya ve Biyoloji Ö?retmenlerine Yönelik Bilim Dany?manly?y Kursu yapyldy. 3-9 Eylül 2007 tarihleri arasynda gerçekle?tirilen kurs Prof. Dr. Salih ÇEPNY ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN organizatörlü?ünde yapyldy. Kursta Prof. Dr. Salih ÇEPNY ve Ar?. Gör. Miraç AYDIN ö?retici olarak ta görev aldylar.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   10.09.2007
NVivo 7.0 Bilgisayar Programy Yle Nitel Veri Analizi Hakkynda E?itim Ara?tyrmacylaryna Yönelik Kurs Tamamlandy
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih E?itim Fakültesi "NVivo 7.0 Bilgisayar Programy Yle Nitel Veri Analizi Hakkynda E?itim Ara?tyrmacylaryna Yönelik Kurs" tamamlandy. 16-20 Temmuz 2007 tarihleri arasynda gerçekle?en çaly?tayda, Prof. Dr. Salih ÇEPNY, Ar?. Gör. Miraç AYDIN ve Ar?. Gör. Ahmet BACANAK ö?retici olarak görev aldylar.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   23.07.2007

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi (Nvivo 7.0 Programy Yle Nitel Veri Analizi) Çaly?tayy Yapyldy
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih E?itim Fakültesinde "Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi (Nvivo 7.0 Programy Yle Nitel Veri Analizi) Çaly?tayy yapyldy. 3-16 ?ubat 2007 tarihleri arasynda gerçekle?en çaly?tayda, Prof. Dr. Salih ÇEPNY ö?retici olarak görev aldy.

Ayryntyly bilgi
Haberin eklenme tarihi:   19.02.2007

 

Journal of Turkish Science Education


    
Sayfanın tasarımı ve içeriği Miraç AYDIN tarafından oluşturulmuştur. Bütün hakları saklıdır.