ANA SAYFA  
HAKKINDA  
TUSED  
STEM EĞİTİMİ  
NVivo KURSLARI  
AÖDYT KURSLARI  
PROJE KURSLARI  
PROJE SAYFALARI  
ŞENLİKLER  
KİTAPLAR  
İLETİŞİM  


fenegitimi.com

Web Destekli STEM Öğretmen Eğitim Programının ve STEM Etkinliklerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi isimli proje için hazırlanan web sayfasıdır.

Bir ülkenin ekonomik ve kültürel alanda gelişebilmesinin 21. yüzyıl becerileri ile donanmış, nitelikli ve üst düzey performans gösteren insan gücüne sahip olmasıyla ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Bunu başarabilmek için dünyada son yıllarda eğitim alanında ortaya atılan STEM eğitimi yaygınlaşmakta ve yoğun kabul görmektedir. Türkiye de dahil birçok ülkede daha çok 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek için fen bilimleri öğretim programlarında STEM eğitimi odaklı reform hareketleri başlamıştır. Bu bağlamda, ülkemizde eğitim alanında arzulanan değişimde STEM’in önemli bir kavram ve araştırmalara dayalı veriler ışığında gelişmeye açık bir alan olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde STEM eğitiminin doğru anlaşılması ve öğretim programlarına entegrasyonu için gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla son zamanlarda farklı düzeylerde eserler üretildiği ve birçok kuruma çeşitli projelerin sunulduğu görülmektedir. Buna karşın özellikle öğretmen eğitimi ve STEM etkinliklerin yapısı konusunda eğitim kurumlarına örnek teşkil edebilecek kapsamlı çalışmaların bulunmaması dikkat çekmektedir. Bu projede uluslararası düzeyde ve ülkemizde STEM konusunda öğretmen eğitimine yönelik gereksinimlerin giderilmesi ve bir web destekli STEM öğretmen eğitim programının ve STEM etkinliklerinin geliştirilmesi, uygulanması ve çeşitli değişkenler (görsel uzamsal düşünme, sistem düşünme vb.) açısından etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla oluşturulacak olan etkinlikler, proje tabanlı yaklaşım ve STEM eğitimi entegrasyonu ile gerçekleştirilecektir. Proje temelli STEM etkinlikleri aşağıda verilen aşamalara uygun olarak ilerleyecektir. Buna göre proje temelli STEM aşamaları sırasıyla şu şekildedir; (1) problemin belirlenmesi, (2) problemin araştırılması, (3) tasarıma karar verilmesi, (4) fikirlerin analiz edilmesi, (5) yapım aşaması, (6) test etme ve yeniden dizayn, (7) iletişim ve sunma. Bu projenin, STEM eğitiminin fen bilimleri öğretim programına girmesiyle birlikte STEM eğitiminde duyulan nitelikli öğretmen ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Aynı zamanda, proje kapsamında hazırlanacak STEM etkinliklerinin, sınıflarında STEM eğitimini uygulayacak fen bilimleri öğretmenlerine gerekli olan öğretim materyalleri ve etkinliklere ulaşmalarında ve uygulama süreçlerini anlamalarında destek sağlayacağı düşünülmektedir. Aşağıda daha önce geliştirilen STEM etkinlik örneklerinin yanı sıra, projede geliştirilmesi amaçlanan etkinliklere örnek olarak “Müzik Aleti Yapalım” etkinlik örneğine yer verilmiştir.

Aşağıda etkinlik örnekleri yer almaktadır.

Yedi Aşamalı Proje Tabanlı STEM Örneği-MÜZİK ALETİ

Antik çağlarda beste yapan bir müzisyensiniz. Yeni bir şarkı bestelediniz. O dönemde mevcut müzik aletlerinden çıkan tonlar sizin yeni bestenizi çalmak için yeterli gelmemektedir. Öncelikle bestenizi var olan nota sistemine göre dönüştürmeye çalıştınız. Fakat istediğiniz tonlara ulaşamadığınızı fark ettiniz. Ünlü bir müzisyen olarak bu soruna nasıl bir çözüm bulurdunuz? Bu etkinlikte yukarıdaki probleme proje tabanlı STEM eğitimi yaklaşımıyla çözüm aranmıştır. Bu bağlamda 2 doküman geliştirilmiştir.

1) Teorik bilgi,

2) Teorik bilginin pratige nasil geçilmesi gerektigi konusunda arastirmaci yönlendirmesi

SPİROMETRE YAPALIM

Her soluk alıp verişimizde ne kadar havayı akciğerimize alıyor ve geri bırakıyoruz? Ölçebilir misiniz?
Bu değerler bize akciğerlerimizin sağlığı hakkında fikir verebilir mi? Peki bunu ölçen bir araç var mı?
Spirometre.
Kazanımımız: "Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.-6. sınıf 2. ünite-

KELEBEĞİN YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ GÖZLEMLEYELİM

• Öğrenciler bir kelebeğin yaşam döngüsünü gözlemlemek için plan geliştirir ve kelebeğin yaşayabileceği bir kafes tasarlar.
• Öğrenciler kelebek besleme ve gözlemleme etkinliğiyle kelebeğin yaşam döngüsünde geçirdiği değişimleri anlayabilirler.

ELEKTRİK AKIMI İLE OLUŞTURULAN YAPAY DUYULAR: BİR STEM ÖYKÜSÜ

Bu etkinliğin amacı çevre ile etkileşmeden yapay olarak duygu oluşturulup oluşturulamayacağına cevap aramaktır. Geliştirme sürecinde gerekli olan fen, matematik, mühendislik ve teknoloji boyutları detaylı irdelenip temel elektroteknik bilgisi, ucuzlayan teknolojik aletlerin kullanımı ve tasarım becerimizle ve araştırma deneyimlerimizi de işe koşarak ifade edilen amaca hizmet edecek bir araç olarak elektrikli stimülatör geliştirilmiş ve denenmiştir.

5E STEM MODELİNE DAYALI KENDİ KÖPRÜMÜZÜ TASARLAYALIM

Bu etkinliğin amacı bütünleşik STEM modeline dayalı olarak kuvvet, basınç ve gerilme kavramlarını, bir birlerinden farklarını, teknolojide kullanım alanlarını ve bu kavramların anlaşılmasında ve uygulanmasında gerekli olan matematik kavramlarını ve tüm bu bağlantılardan doğan ilişkileri dikkate alarak basit bir teknolojik ürün ortaya koymaktır.

PROJE TABANLI STEM MODELİNE DAYALI DON SAVAR DUMAN ŞEMSİYESİ

Bu etkinliğin genel amacı Proje Tabanlı STEM modeline dayalı olarak ısı ve sıcaklık kavramlarını, don olayını ve don olayını engellemek için geliştirilen teknolojiler ve bu kavramların anlaşılmasında ve uygulanmasında gerekli olan matematik kavramlarını ve tüm bu bağlantılardan doğan ilişkileri dikkate alarak bir don savar sistemi tasarlamaktır.

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION CORE SET İLE SÜRAT KAVRAMININ ÖĞRETİLMESİ

Bu etkinliğin amacı öğrenilerin Lego robotunu kullanarak yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve yorumlamalarını sağlamaktır. Ayrıca Motor gücü ile sürat arasındaki ilişkiyi bulmalarını sağlamaktır.

IŞIĞI KARART GÖKYÜZÜNÜ AYDINLAT ETKİNLİĞİ

Işık kirliliğini azaltmak için sokak lambası tasarlama.Karanlık bir ortamda sokak lambası tasarımlarını çalıştırarak gökyüzüne giden ışık miktarını ve yerdeki ışık miktarını ölçer veya gözlemler.

 

 

 

 

Journal of Turkish Science Education


    
Sayfanın tasarımı ve içeriği Miraç AYDIN tarafından oluşturulmuştur. Bütün hakları saklıdır.