ANA SAYFA  
HAKKINDA  
TUSED  
STEM EĞİTİMİ  
NVivo KURSLARI  
AÖDYT KURSLARI  
PROJE KURSLARI  
PROJE SAYFALARI  
ŞENLİKLER  
KİTAPLAR  
İLETİŞİM  


fenegitimi.com

Web Destekli STEM Öğretmen Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi isimli proje için hazırlanan web sayfasıdır.

Araştırmada deneysel çalışma gerçeleştirilecektir. Öğrencilerin grup halinde çalışmalar yapacakları düşünüldüğünde hem sınıf ortamının hem de öğrencilerin buna uygun olarak planlanması yapılacaktır. Ünite boyunca öğrencilerin belirtilen etkinlikleri veya projeleri yapmaları sağlanacaktır. Etkinlikler web destekli olarak planlanacak ve süreç boyunca teknoloji entegrasyonuna özen gösterilecektir. Örneğin etkinlikler web sitesi üzerinden ilerleyecek, gerekli araştırmalar internetten yapılacak, öğrenci ve öğretmenin üzerinde fikir alış verişinde bulunabileceği platform oluşturulacak, öğrencilerin hazırladıkları materyalleri web sitesine yüklemeleri ve beğenmeleri/yorum yapmaları sağlanması gibi. Web etkinlikleri bu sayfa üzerinden gerçekleştirilecektir.

Aşağıda etkinlik örnekleri yer almaktadır.

SPİROMETRE YAPALIM

Her soluk alıp verişimizde ne kadar havayı akciğerimize alıyor ve geri bırakıyoruz? Ölçebilir misiniz?
Bu değerler bize akciğerlerimizin sağlığı hakkında fikir verebilir mi? Peki bunu ölçen bir araç var mı?
Spirometre.
Kazanımımız: "Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.-6. sınıf 2. ünite-

KELEBEĞİN YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ GÖZLEMLEYELİM

• Öğrenciler bir kelebeğin yaşam döngüsünü gözlemlemek için plan geliştirir ve kelebeğin yaşayabileceği bir kafes tasarlar.
• Öğrenciler kelebek besleme ve gözlemleme etkinliğiyle kelebeğin yaşam döngüsünde geçirdiği değişimleri anlayabilirler.

ELEKTRİK AKIMI İLE OLUŞTURULAN YAPAY DUYULAR: BİR STEM ÖYKÜSÜ

Bu etkinliğin amacı çevre ile etkileşmeden yapay olarak duygu oluşturulup oluşturulamayacağına cevap aramaktır. Geliştirme sürecinde gerekli olan fen, matematik, mühendislik ve teknoloji boyutları detaylı irdelenip temel elektroteknik bilgisi, ucuzlayan teknolojik aletlerin kullanımı ve tasarım becerimizle ve araştırma deneyimlerimizi de işe koşarak ifade edilen amaca hizmet edecek bir araç olarak elektrikli stimülatör geliştirilmiş ve denenmiştir.

5E STEM MODELİNE DAYALI KENDİ KÖPRÜMÜZÜ TASARLAYALIM

Bu etkinliğin amacı bütünleşik STEM modeline dayalı olarak kuvvet, basınç ve gerilme kavramlarını, bir birlerinden farklarını, teknolojide kullanım alanlarını ve bu kavramların anlaşılmasında ve uygulanmasında gerekli olan matematik kavramlarını ve tüm bu bağlantılardan doğan ilişkileri dikkate alarak basit bir teknolojik ürün ortaya koymaktır.

PROJE TABANLI STEM MODELİNE DAYALI DON SAVAR DUMAN ŞEMSİYESİ

Bu etkinliğin genel amacı Proje Tabanlı STEM modeline dayalı olarak ısı ve sıcaklık kavramlarını, don olayını ve don olayını engellemek için geliştirilen teknolojiler ve bu kavramların anlaşılmasında ve uygulanmasında gerekli olan matematik kavramlarını ve tüm bu bağlantılardan doğan ilişkileri dikkate alarak bir don savar sistemi tasarlamaktır.

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION CORE SET İLE SÜRAT KAVRAMININ ÖĞRETİLMESİ

Bu etkinliğin amacı öğrenilerin Lego robotunu kullanarak yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve yorumlamalarını sağlamaktır. Ayrıca Motor gücü ile sürat arasındaki ilişkiyi bulmalarını sağlamaktır.

IŞIĞI KARART GÖKYÜZÜNÜ AYDINLAT ETKİNLİĞİ

Işık kirliliğini azaltmak için sokak lambası tasarlama.Karanlık bir ortamda sokak lambası tasarımlarını çalıştırarak gökyüzüne giden ışık miktarını ve yerdeki ışık miktarını ölçer veya gözlemler.

 

 

 

 

Journal of Turkish Science Education


    
Sayfanın tasarımı ve içeriği Miraç AYDIN tarafından oluşturulmuştur. Bütün hakları saklıdır.